Menu Close

Izjava o privatnosti

Drago nam je da ste pokazali interes za našu stranicu. Zaštita podataka je posebno visoki prioritet za upravljanje stranicom EA trading. Korištenje naših internet stranica je moguće bez ikakve naznake osobnih podataka, međutim, ako nositelj podataka (posjetitelj stranice) želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka potrebna a ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, mi općenito dobivamo suglasnost nositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj nositelja podataka mora uvijek biti u skladu s Općim uredbama o zaštiti podataka (GDPR), te u skladu sa zaštitom podataka pojedinih država i propisima koji se primjenjuju na našoj web stranici. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naša tvrtka želi obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i namjeni osobnih podataka koje prikupljamo te njihovom korištenju i procesiranju. Nadalje,nositelj podataka je pomoću ove izjave o zaštiti podataka informiran o pravima koje ima.

Kao regulator, vlasnik stranice je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najviša i potpuna zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, internet-baziran prijenos podataka može i u načelu ima sigurnosne propuste, pa apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga svaki nositelj podataka i posjetitelj je slobodan da nam osobne podatake prenese preko alternativnih načina, npr telefona.

1.Definicije

Izjava o zaštiti podataka od strane EA trading stranice se temelji na uvjetima koje koristi Europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka mora biti čitljiva i razumljiva za javnost, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Da bi se to osiguralo, želimo prvo objasniti terminologiju koju koristimo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

a) Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranju ili prepoznavanju  fizičke osobe ( „nositelj podataka”). Čitljivo, fizička osoba se može identificirati izravno ili neizravno, osobito pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jednog ili više čimbenika karakterističnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

b) Nositelj podataka

Nositelj podataka je bilo koja prepoznatljiva fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane regulatora koji je odgovoran za obradu.

c) Obrada

Obrada je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima ili kompleta osobnih podataka, automatskim ili ne putem, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način što dostupnim, svrstavanje ili kombinacija, ograničavanje, brisanje ili razaranja.

d) Ograničavanje obrade

ograničavanje obrade je obilježavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičke osobe, a osobito za analizu i predviđanje aspekte u vezi koje performanse fizička osoba ima kao npr. ekonomska situacija, zdravlje , osobne preference, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili pokret.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci, bez upotrebe dodatne informacija, više ne mogu pripisati određenoj temi podataka pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne odnose se na prepoznavanje fizičke osobe.

g) Regulator ili upravitelj odgovoran za obradu

regulator ili upravitelj odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima, utvrđuje cilj i način obrade osobnih podataka, gdje su cilj i način takve obrade određeni zakonom europske unije ili državama članicama, regulator ili posebni kriteriji mogu biti imenovani od strane zajednice ili zakonom države članice.

h) Procesor

Procesor je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime regulatora

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo, kojima se otkrivaju osobni podaci, bila to  treća strana ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu sa zakonima unije ili državnim zakonima njenih članica neće se smatrati primateljima. Obrada tih podataka od strane tih tijela javne vlasti moraju biti u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka prema svrsi obrade.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo, osim nositelja podataka, kontroorar, procesora  i osobe koje su pod izravnim ovlastima regulatora ili procesora, ovlaštene za obradu osobnih podataka.

k) Suglasnost

suglasnost nositelja podataka je slobodno dan, specifičan, informirani i nedvosmislen pokazatelj želje nositelja podataka po kojima je on ili ona, izjavom ili jasnom afirmativnom akcijom, daje suglasnost za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

2. Ime i adresa regulatora

Regulator za potrebe opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugim zakonima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih propisa koji se odnose na zaštitu podataka je:

EA TRADING

Trg Ante Starčevića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Email:

Website: www.EA-trading.com.hr

3.Cookies/Kolačići

Na našim internet stranicama koristimo cookies (kolačiće). Kolačići su tekstualne datoteke koje su pohranjene u računalni sustav putem Internet preglednika.

Sve internetske stranice i serveri koriste cookies. Mnogi kolačići sadrže tzv kolačić ID. Kolačić ID je jedinstveni identifikator kolačić. Sastoji se od niza znakova kroz koje Internet stranice i poslužitelji mogu biti dodijeljene specifičnom internet pregledniku u kojem je kolačić spremljen. To omogućuje posjetiteljima internet stranica i serverima razlikovati pojedinačne preglednike od DATs predmeta iz drugih internetskih preglednika koje sadrže druge kolačiće. Specifičan internet preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Kroz korištenje kolačića naša web stranica može pružiti korisnicima više user-friendly usluge koje ne bi bilo moguće ponuditi bez njih.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu biti optimizirane s nositelj podatakaom na umu. Kolačići nam omogućuju, kao što je ranije spomenuto, prepoznavanje naših web nositelja podataka. Svrha ovog prepoznavanja je jednostavnije korištenje naše web stranice. Na web stranici nositelj podataka koji koristi kolačiće, npr ne mora unijeti pristupne podatke svaki put kada pristupa web stranici, jer je njih web stranica već pohranila na računalu nositelja podataka sustava. Drugi primjer je kolačić košarice u online trgovini. Online trgovine preko kolačića pamte stvari koji klijent je stavio u virtualnu košaricu.

Nositelj podataka može, u bilo koje vrijeme, spriječiti postavke kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajućih postavki internetskog preglednika koji koristi, a može I na taj način trajno uskratiti postavke kolačića. Osim toga, već postavljeni kolačići se mogu izbrisati u bilo koje vrijeme putem Internet preglednika ili ostalih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako nositelj podataka deaktivira postavke kolačića u Internet pregledniku koji koristi, možda neće biti u mogućnosti koristiti sve funkcije naše web stranice.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

na našoj web stranici prikupljamo niz općih podataka i informacija kada nositelj podataka ili automatizirani sustav poziva web stranicu. Ovi opći podaci i informacije se pohranjuju kod poslužitelja u log datotekama. Prikupljanja mogu biti (1) vrste preglednika i korištene verzije, (2) operativni sustav nositelja podataka, (3) web stranicu iz koje nositelj podataka pristupa sustavu naše web stranice (tzv upućivateli), (4) pod –web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa Internet protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga prilikom pristupa sustavu i (8) drugih sličnih podataka i informacija koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija vlasnik web stranicene donosi zaključke o toj temi podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne za (1) ispravno prikazivanje sadržaja naše web stranice, (2) optimiziranje sadržaja naše web stranice, kao i njeno reklamiranje, (3) osigurati dugoročnu održivost naših informatičkih sustava i web tehnologije i (4) pružiti izvršnim vlastima informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Dakle, EA trading može anonimno analizirati prikupljene podatke I statističke informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka o našem poduzeću, te osigurati optimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje smo obradili. Anonimni podaci o server log files se pohranjuju odvojeno od svih osobnih podataka koje je dobiveno od strane nositelja podataka.

5. Pretplata na naš newsletter

Na našoj web stranici, korisnici imaju mogućnost pretplate na bilten (newsletter). Maska ulaza koji se koristi za tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose.

EA trading povremeno obavještava svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o poslovnim ponudama I najnovijim informacijama. Bilten tvrtke možete kao nositelj podataka dobiti samo ako (1) Nositelj podataka ima valjanu e-mail adresu i (2) Se nositelj podataka registrira za slanje biltena. Zbog pravnih razloga prva E-mail potvrda će biti poslana na e-mail adresu koju nositelj podataka unese prilikom prijave na newsletter te mora putem dvostruke potvrde (opt-in) potvrditi da je vlasnik unešene email adrese. Ovaj potvrdni e-mail koristi se kao potvrda I dokaz da je nositelj podataka stvarni vlasnik e-mail adrese te da je  ovlašten primati newsletter.

Tijekom registracije za newsletter, također ćemo pohraniti IP adresu računalnog sustava dodijeljenog od strane davatelja internetskih usluga (ISP) i podatke nositelja podataka u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje tih podataka je potrebno kako bi se spriječila (moguća) zloupotreba e-mail adresu nositelja podataka na neki kasniji datum, te se stoga služi cilj pravnu zaštitu regulatora.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu registracije za newsletter koristit će se samo za slanje našeg biltena, marketinških ponuda i novosti. Osim toga, pretplatnici na newsletter mogu biti obaviješteni putem e-maila, dokle god je to potrebno za rad newsletter usluge ili registracije u pitanju, a to može biti slučaj u slučaju izmjena na newsletter ponudi, ili u slučaju promjene u tehničkim uvjetima. Neće biti prijenosa osobnih podataka prikupljenih od strane newsletter usluge trećim stranama. Pretplatu na naš newsletter može nositelj podataka može raskinuti u bilo kojem trenutku. Suglasnost za pohranu osobnih podataka, koji je nositelj podataka dao za slanje newslettera, može biti opozvana u bilo kojem trenutku. Za potrebe opoziva pristanka, odgovarajuća poveznica se nalazi u svakom biltenu na dnu. Također je u bilo koje vrijeme moguće odjaviti slanje newslettera izravno na web stranici regulatora, ili pismeno na gore dani email.

6.Newsletter-praćenje

Newsletter na našoj stranici sadrži tzv piksel za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takvim e-mailova koji su poslani u HTML formatu kako bi se omogućilo log datotekama snimanje i analiza. To omogućava statističku analizu uspjeha ili neuspjeha online marketinških kampanja. Temelji se na ugrađenom pikselu za praćenje pomoću koje vlasnik stranice može vidjeti, ako i kada je nositelj podataka otvorio e-mail, i koje poveznice u e-mail-u su otvorene od strane nositelja podataka.

Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje koji se nalaze u newsletter se pohranjuju i analiziraju od strane regulatora, kako bi optimizirali kvalitetu newsletter-a, kao i još boljoj pomoći pri prilagodbi sadržaja budućih biltena interesima nositelja podataka. Ovi osobni podaci neće se prenijeti na treće osobe. Nositelj podataka u svakom trenutku ima pravo ukinuti odgovarajuću posebnu izjavu o suglasnosti izdanu putem-opt-u dvostrukog postupka prijave. Nakon opoziva, ti osobni podaci će biti izbrisani od strane regulatora. EA TRADING automatski od primitka opoziva povlači primatelja s liste newsletter usluge.

7. Mogućnost kontakta putem web stranice

Naša web stranica sadrži informacije koje omogućuje brz elektronički kontakt s našom tvrtkom, kao i izravnu komunikaciju s nama, koja također uključuje opću adresu tzv elektroničke pošte (e-mail adresa ). Ako nositelj podataka kontaktira regulatora putem e-maila ili putem kontakt obrasca, osobni podaci nositelja podataka koji se prenose se automatski spremaju. Takvi osobni podaci koji se prenose na dobrovoljnoj osnovi od strane nositelja podataka na regulatora podataka su pohranjeni u svrhu prerade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ovi osobni podaci neće biti preneseni  trećim osobama.

8. Funkcija komentara u blogu na stranici

Naša web stranica nudi korisnicima mogućnost da napiše pojedine komentare o pojedinim blog objavama na blogu, koji se nalazi na web stranici regulatora. Blog je web-baziran, javno dostupan portal putem putem  kojeg jedna ili više osoba koji se zovu blogeri ili web-blogeri pišu članke ili razmišljanja u tzv objavama. Objave na blogu budu obično komentirane od strane trećih osoba.

Ako nositelj podataka napiše i objavi komentar na našem blogu, ti komentari se također pohranjuju, kao i informacije o datumu, komentaru i nositelj podatakaov (pseudonim). Osim toga, nositelj podatakaova IP adresa dodijeljena od strane pružatelja internetskih usluga (ISP) je također zabilježena. To arhiviranje IP adrese se odvija iz sigurnosnih razloga, te u slučaju da nositelj podataka krši prava trećih osoba ili kroz komentar objavljuje postove ilegalnih sadržaja. Skladištenje tih osobnih podataka je, dakle, u vlastitom interesu regulatora podataka, tako da ich on može opravdati u slučaju povrede. Ovako prikupljeni osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, osim ako je takav prijenos zatražen od zakonskih tijela ili služi za obranu regulatora podataka.

9. Pretplata na komentare na blogu na web stranici

Na našoj web stranici postoji mogućnost pretplate na komentare od strane trećih osoba. Konkretno, postoji mogućnost korisničke pretplate na komentare koji se nalaze ispod određenih objava.

Ako se nositelj podataka odluči na opciju pretplate, regulator će poslati automatski e-mail s opt-in postupkom dvostruke provjere kako bi se potvrdilo da se vlasnik navedene e-mail adrese odlučio u korist ove opcije. Mogućnost pretplate na komentare može se raskinuti u bilo kojem trenutku.

10. Redovito brisanje i blokiranje osobnih podataka

Regulator podataka obrađuje i pohranjuje nositelj podataka ove osobne podatke u svrhu skladištenja samo za razdoblje koje je zadano ili koliko je to odobreno od strane Europskih zakonodavca ili drugih zakonskih zastupnika ili propisa koje regulator ispunjava.

Ako svrha skladištenja nije primjenjiva, ili ako je period skladištenja koje propisuje europski ili drugi zakonodavac istekao, osobni podaci su rutinski blokirani ili izbrisani u skladu sa zakonskim propisima.

11. Prava nositelja podataka

1. Pravo potvrde

Svaki nositelj podataka ima pravo koje je odobreno od strane Europskih zakonodavca da od regulatora zatraži potvrdu o tome da li ima njegovih spremljenih osobnih podataka.. Ako nositelj podataka želi iskoristiti to pravo potvrde, on ili ona može, u bilo koje vrijeme, obratiti se regulatoru ili bilo kojem njegovom zaposleniku.

2. Pravo na pristup

Svaki nositelj podataka ima pravo, odobreno od strane Europskih zakonodavaca, da od regulatora u bilo koje vrijeme zatraži informacije i kopiju o svojim pohranjenim osobnim podacima. Nadalje, europske direktive i propisi odobravaju pristup podacima u skladu sa sljedećim informacijama:

  • svrsi obrade
  • kategorije osobnih podataka o kojima je riječ
  • primatelji ili kategorije primatelja kojima se osobni podaci dostavljaju ili će biti dostavljeni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
  • gdje je to moguće, planirano vrijeme u kojem se osobni podaci pohranjujui, ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja
  • postojano pravo tražiti od regulatora ispravak ili brisanje osobnih podataka, odnosno ograničenja obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka, ili ako se takvoj obradi usprotivi
  • postojano pravo na podnošenje prigovora kod nadzornog tijela
  • gdje se osobni podaci nositelja podataka ne prikupljaju, bilo dostupne informacije kao i njihov izvor
  • postojanje automatiziranih odlučivanja, uključujući i profiliranje, iz članka 22 (1) i (4) GDPR i, barem u onim slučajevima, bitne informacije o uključenoj logici, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za nositelja podataka.

 

Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informacije o tome da li se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodne organizacije. Gdje je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim mjerama zaštite koje se odnose na prijenos.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo pristupa podacima, on ili ona to može učiniti u bilo koje vrijeme tako da se obrati bilo kojem zaposleniku regulatora.

3. Pravo na ispravak

Svaki nositelj podataka ima pravo odobreno od strane Europskih zakonodavaca da od regulatora bez nepotrebnog odgađanja zatraži ispravku netočnih osobnih podataka u vezi njega ili nje. Uzimajući u obzir svrhe obrade, nositelj podataka između ostalog ima pravo, pružajući dodatnu izjavu, zatražiti da se nepotpuni osobni podaci dopune,.

Ako nositelj podataka želi ostvariti to pravo na ispravak, on ili ona to može učiniti u bilo koje vrijeme tako da se obrati bilo kojem zaposleniku regulatora.

4. Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo odobreno od strane Europskih zakonodavaca da bez odgode od regulatora zatraži brisanje osobnih podataka u vezi njega ili nje,  a regulator je dužan da izbriše osobne podatke bez nepotrebnog odlaganja, gdje se, ako obrada nije potrebna, primjenjuje jedan od sljedećih razloga:

  • osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu zbog koje su prikupljeni ili nisu na drugi način obrađivani.
  • Nositelj podataka povlači suglasnosti na kojem se obrada temelji sukladno točki (a) članka 6 (1) GDPR ili točka (a) članka 9 (2) GDPR i gdje ne postoji druga zakonska osnova za obradu.
  • Procesuirani objekti za obradu nositelja podataka u skladu s člankom 21. (1) GDPR i ne postoje važni opravdani razlozi za obradu, ili objekti nositelja podataka ne podliježu obradi, sukladno članku 21. (2) GDPR.
  • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
  • Osobni podaci moraju se brisati usklađenom  zakonskom obvezom u Europskoj uniji ili državi članici po pravu u kojem regulator podataka djeluje.
  • Osobni podaci su prikupljeni u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. (1) na GDPR.

Ako je jedan od navedenih razloga važeći, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih na našoj web stranici, on ili ona to može učiniti u bilo koje vrijeme tako da se obrati bilo kojem zaposleniku regulatora. Djelatnik naše web stranice će osigurati da zahtjev za brisanje bude odmah udovoljen.

Tamo gdje je regulator osobne podatje objavio javno, dužan je u skladu s člankom 17. (1) obrisati osobne podatake, regulator, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškova implementacije, mora poduzeti razumne korake, uključujući i tehničke mjere, obavijestiti druge regulatore za obradu osobnih podataka da je nositelj podataka zatražio kod drugih regulatora brisanje svih poveznica, kopija ili replikacija, te osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Djelatnici naše web stranice će organizirati potrebne mjere u pojedinim slučajevima.

5. Pravo na ograničenje obrade

svaki nositelj podataka ima pravo odobreno od strane Europskih zakonodavaca da u sljedećim slučajevima od regulatora za obradu podataka zatraži ograničenja obrade:

 • Točnost osobnih podataka nositelj podataka, u razdoblju koje omogućuje regulatoru provjeru točnosti.
 • Obrada je nezakonita, a nositelj podataka se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto brisanja ograničenje njihove uporabe.
 • Regulator više ne treba svoje osobne podatke u svrhu obrade, ali su potrebni nositelju podataka za utvrđivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Nositelj podataka se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. (1) GDPR te za vrijeme provjere legitimni razlozi regulatora nadjačavaju one nositelja podataka.

Ako je ispunjen jedan od navedenih uvjeta, a nositelj podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih na našoj stranici, on ili ona to može učiniti u bilo koje vrijeme tako da se obrati bilo kojem zaposleniku regulatora.  Zaposlenik naše web stranice će organizirati ograničenje obrade.

6. Pravo na prenosivost podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo odobreno od strane Europskih zakonodavaca, zaprimiti vlastite osobne podatke, koji su dani na upravljanje, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona će imati pravo dostaviti te podatke drugom regulatoru bez ometanja od regulatora kojemu su dostavljeni osobni podaci, sve dok se obrada zasniva se na suglasnost u skladu s člankom  (a) stavkom  6. točkom  (1) GDPR ili točka (a) članka 9 (2) GDPR ili na ugovoru u skladu s člankom (b) stavkom 6. točkom  (1) GDPR, a obrada se obavlja automatiziranim načinom, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadatka izvršenog u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti koje ima regulator.

Nadalje, u ostvarivanju svojeg prava na prenosivost podataka, sukladno članku 20.točke (1) GDPR, nositelj podataka ima pravo, gdje je to tehnički izvedivo,  na prenošenje osobnih podataka izravno od jednog regulatora kod drugoga kada tome ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može u svakom trenutku kontaktirati regulatora.

7. Pravo na prigovor

Svaki nositelj podataka ima pravo odobreno od strane Europskih zakonodavaca, u bilo koje vrijeme,  prigovoriti, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu određenu situaciju na obradu osobnih podataka u vezi njega ili nje, koji se temelji na točku ( e) ili (f) članka 6 (1) iz GDPR. Na temelju ovih odredbi to vrijedi i za profiliranje.

EA TRADING u slučaju prigovora više neće obrađivati osobne podatke, osim ako ne može dokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobodu nositelja podataka, odnosno za uspostavljanje ili obranu pravnih zahtjeva ,

Ako EA TRADING obrađuje osobne podatke za izravne marketinške svrhe, nositelj podataka ima pravo na prigovor u bilo koje vrijeme obrade osobnih podataka u vezi njega ili nje. To se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim  marketingom. Ako se nositelj podataka protivi da EA trading obrađujenjegove podatke za izravne marketinške svrhe EA trading više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

Osim toga, nositelj podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu određenu situaciju, usprotiviti se obradi osobnih podataka u vezi njega ili nje od strane naše web stranice za znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe, ili za statističke svrhe u skladu s člankom 89 ( 1) GDPR, osim ako se obrada provodi za obavljanje zadatka ili se provodi zbog javnog interesa.

Radi ostvarivanja prava na prigovor, nositelji podataka mogu se obratiti regulatoru naše web stranice. Osim toga, nositelj podataka je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira Direktive 2002/58 / EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatskim putem, koristeći tehničke specifikacije.

8. Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući i profiliranje

Svaki nositelj podataka ima pravo odobreno od strane Europskog zakonodavca da ne podliježeodluci koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje,koja proizvodi prevne učinke na njega ili nju ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između nositelja podataka i regulatora podataka, ili (2) nije odobreno od strane unije ili države članice kojoj regulator podliježe i koji također utvrđuje umanjivanje odgovarajućih mjera za zaštitu prava i slobode i zakonskih interesa nositelja podataka, ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku nositelja podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između nositelja podataka i regulatora podataka, ili (2) se ona temelji na izričitom pristanku nositelja podataka, EA TRADING će provesti odgovarajuće mjere za zaštitu prava nositelja podataka, slobode i legitimnih interesa, barem pravo napristup ljudskoj intervenciji regulatora, radi izražavanja svog stajališta i osporavanja odluke.

Ako je nositelj podataka želi ostvariti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, on ili ona može, u bilo koje vrijeme, kontaktirati bilo kojeg zaposlenika EA TRADING.

9. Pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka

Svaki nositelj podataka ima pravoodobreno od strane Europskih zakonodavaca da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu njegovih osobnih podataka.

Ako nositelj podataka želi ostvariti pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka, on ili ona može, u bilo koje vrijeme, kontaktirati regulatora.

12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka

Facebook je društvena mreža i na ovoj web stranici, regulator je integrirao komponente tvrtke Facebook.

Društvena mreža je mjesto za društvene sastanke na internetu, online zajednice, koja obično omogućuje korisnicima da komuniciraju jedni s drugima te da komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici dati informacije osobnih ili poslovnih odnosa. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže uključiti stvaranje privatnih profila, dodavanje slika, i umrežiti putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna Tvrtka Facebook je Facebook, Inc., Menlo Park, CA 94025, United States. Ako osoba živi izvan SAD-u ili Kanadi, regulator je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand trg Canal, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Sa svakim otvaranjem jedne od pojedinačnih stranica naše internet stranice, kojom upravlja regulator i u kojoj su integrirane Facebook komponente (Facebook plug-ins) , web-preglednik sustava nositelja podataka će automatski, preko Facebook komponente zatražiti da preuzmete prikaz odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka. Pregledu svih Facebook komponenti može se pristupiti na stranici https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Tijekom tog tehničkog postupka, Facebook dobiva informacije o tome što je nositelj podataka putem specifične pod-stranice našeg portala posjetio.

Ako je nositelj podataka istovremeno prijavljen na Facebook, Facebook svakim posjetom našoj web stranici i za cijelo vrijeme njihova boravka na našoj internetskoj stranici otkriva koju određenu pod-stranicu naše internet stranice je nositelj podataka posjetio. Ove informacije se prikupljaju putem Facebook komponente i povezane su s dotičnim Facebook računom nositelja podataka. Ako nositelj podataka klikne na jedan od gumba Facebook koji su integrirani u našoj web stranici, npr „Share” gumb, ili ako nositelj podataka piše komentar, tada Facebook te podatke usklađuje s osobnim Facebook korisničkim računom nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook preko Facebook komponente svaki put kada je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku i posjećuje našu web stranicu uvijek prima informacije nositelja podataka o posjetu našoj web stranici. To se događa bez obzira klikne li nositelj podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako za nositelja podataka takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan, onda on ili ona može spriječiti tako da se odjavi iz njihovih Facebook računa prije posjećivanja naše web stranice.

Smjernica o zaštiti podataka koju je objavio Facebook, je dostupna na https://facebook.com/about/privacy/  te pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga je objašnjeno što su opcije postavki koje Facebook nudi kao zaštititu privatnosti nositelja podataka. Također su dostupne različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ove programe nositelj podataka može koristiti kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.

13. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagram

na ovoj web stranici, regulator je integrirao komponentu usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može okvalificirati kao audiovizualna platforma koja omogućuje korisnicima dijeljenje fotografija i video zapisa, kao i širenje takvih podataka u drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka usluge Instagram je Instagram LLC,1Hacker Way,Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja regulator i na kojoj je integriran gumb ili dodatak Instagram, Internet preglednik kroz odgovarajuću Instagram gumb komponentu automatski preuzima prikaz odgovarajućih Instagram komponenti ili gumbova na informacijske tehnologije sustava nositelja podataka. Tijekom tog tehničkog postupka, Instagram saznaje koju specifičnu stranicu je nositelj podataka posjetio.

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Instagram, Instagram svakim njegovim posjetom naših web stranica i za cijelo vrijeme trajanja njegovog ili njegovog boravka na našoj internet stranici prepoznaje koje je specifične pod-stranice naše Internet stranice nositelj podataka posjetio. Ove informacije se prikupljaju putem Instagram komponenti i Instagram povezuje ovo s odgovarajućim računom na usluzi Instagram povezanim s nositeljem podataka.

Ako je nositelj podataka klikne na gumb Instagram koji je integriran na našim web stranicama, Instagram dodjeljuje tu informaciju osobnom Instagram korisničkom računu nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Prilikom otvaranja naše web stranice kroz Instagram komponentu Instagram prima informacije o nositelju podataka ako je nositelj podataka za vrijeme otvaranja naše web stranice prijavljen na Instagram. To se događa bez obzira da li nositelj podataka klikne li ili ne na gumb za Google+.

Ako nositelj podataka ne želi prenositi osobne podatke na instagram, on ili ona može spriječiti takav prijenos odjavom iz svog Instagram računa prije posjata našoj web stranici.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka o Instagram-u može se preuzeti u https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

14. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Jetpack za WordPress

na ovoj web stranici, regulator ima integrirani jetpack. Jetpack je WordPress plug-in koji daje dodatne mogućnosti za operatora web stranice na temelju WordPress. Jetpack omogućuje operateru internet stranica, između ostalog, pregled posjetiteljima stranice. Prikazujući povezanih postova i publikacija, odnosno mogućnost dijeljenja sadržaja na stranici, također je moguće da se poveća broj posjetitelja. Osim toga, sigurnosne značajke integrirani u Jetpack, tako Jetpack koji koriste site je bolje zaštićen od brute-force napada. Jetpack također optimizira i ubrzava učitavanje slike na web stranici.

Operativna tvrtka Jetpack Dodatke za WordPress je Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, United States. Operativni poduzeće koristi za praćenje tehnologija stvorena Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, United States.

Jetpack postavlja kolačić na informacijske tehnologije sustav koji se koristi od strane nositelja podataka. Definicija kolačića je objašnjeno gore. Sa svakim pozivom na jedan od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojim upravlja regulator, a na kojem je Jetpack komponenta integrirana, Internet preglednik na informacijske tehnologije sustava nositelja podataka automatski se traži da dostave podatke putem jetpack komponenta za potrebe analize na Automattic. Tijekom tog tehničkog postupka Automattic prima podatke koji se koristi za stvaranje pregled posjeta web-lokaciji. Podaci dobiveni na taj način služi analizu ponašanja nositelja podataka, koja ima izlaz na Internet stranici regulatora i analizira s ciljem optimizirati web stranicu. Podaci prikupljeni kroz Jetpack komponente se ne koristi za identifikaciju nositelja podataka bez prethodnog pribavljanja posebnog izričitog pristanka nositelja podataka. Podaci dolazi i na obavijest o Quantcast. Croatian koristi podatke za jednake namjene kao Automattic.

Nositelj podataka može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće prilagodbe web preglednik koristi i na taj način trajno uskratiti postavke kolačića. Takva prilagodba Internet preglednik koristi će također spriječiti Automattic / Quantcast od postavljanja kolačić na informacijske tehnologije sustava nositelja podataka. Osim toga, kolačići već koristi Automattic / Quantcast mogu izbrisati u bilo koje vrijeme putem web preglednika ili ostalih softverskih programa.

Osim toga, nositelj podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koji se odnose na korištenje ove internetske stranice koja se generira Jetpack kolačić, kao i obradu tih podataka od strane Automattic / Quantcast i priliku da se spriječi svaki takav , U tu svrhu, pojedinac mora pritisnuti „isključivanje” gumb ispod link https://www.quantcast.com/opt-out/ kojem su opt-out kolačić. Opt-out kolačić postavljen u tu svrhu se nalazi na informacijske tehnologije sustav koji se koristi od strane nositelja podataka. Ako su kolačići brišu na sustavu nositelja podataka, onda pojedinac mora pozvati na link i opet postaviti novi kolačić isključivanja.

Uz postavku za isključivanje kolačića, međutim, postoji mogućnost da web stranice regulatora nisu u potpunosti iskoristiv više od nositelja podataka.

Su primjenjive odredbe o zaštiti podataka o Automattic može se pristupiti na temelju https://automattic.com/privacy/. Su primjenjive odredbe o zaštiti podataka o Quantcast može se pristupiti na temelju https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju LinkedIn

Regulator je integriran komponente LinkedIn Corporation na ovim stranicama. LinkedIn je web-based društvena mreža koja omogućuje korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima za povezivanje i sklapanje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Dakle, LinkedIn je trenutno najveći platforma za poslovne kontakte i jedan od najposjećenijih web stranica na svijetu.

Operativna tvrtka LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin sud Mountain View, CA 94043, United States. Za pitanja privatnosti izvan Sjedinjenih Država LinkedIn Irskoj, Zaštita kršenja pravila, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, je odgovoran.

Sa svakim pozivom na jedan od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojim upravlja regulator i na kojem LinkedIn komponente (LinkedIn plug-in) je integrirana, Internet preglednik na informacijske tehnologije sustava nositelja podataka je automatski traži da se preuzimanje prikaz odgovarajućeg LinkedIn komponente LinkedIn. Daljnje informacije o LinkedIn plug-in može se pristupiti na temelju https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom tog tehničkog postupka, LinkedIn dobiva znanje o tome što specifična pod-stranica našeg portala posjetila nositelja podataka.

Ako je objekt podaci prijavljeni u isto vrijeme na LinkedIn, LinkedIn otkriva svakim pozivom na naše web stranice i podaci temu-a za cijelo vrijeme njihova boravka na našoj internetskoj stranici-koji određeni sub-stranicu naše internet stranica posjećena od strane nositelja podataka. Ove informacije se prikupljaju putem LinkedIn komponente i povezane su s dotičnim LinkedIn račun nositelja podataka. Ako je nositelj podataka klikne na jedan od gumba LinkedIn integrirane na našoj web stranici, a zatim LinkedIn dodjeljuje tu informaciju osobnom LinkedIn korisnički račun nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponentu koja je nositelj podataka je posjetila našu web stranicu, pod uvjetom da je nositelj podataka prijavljen na LinkedIn na vrijeme pozivom na naše web stranice. To se događa bez obzira klikne osoba na gumb LinkedIn ili ne. Ako se takav prijenos informacija na LinkedIn nije poželjno za nositelj podataka, onda on ili ona može spriječiti tako da odjave iz njihovih LinkedIn računa pred pozivom na naše web stranice je napravio.

LinkedIn pruža pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost za otkazivanje pretplate na e-mail poruke, SMS poruke i ciljane oglase, kao i sposobnost za upravljanje postavkama oglasa. LinkedIn je također koristi podružnice kao što su Irska, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, ComScore, Eloqua i Lotame. Postavka takvih kolačića može uskratiti pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn je dostupan pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Politika cookieja je dostupan pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Pinterest

na ovoj web stranici, regulator je integrirao komponentu Pinterest Inc. Pinterest je tzv. društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društvene sastanke na internetu, online zajednice, koja obično omogućuje korisnicima da komuniciraju jedni s drugima te da komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici dati informacije osobnih ili poslovnih odnosa.Pinterest između ostalog omogućuje korisnicima društvene mreže objavljivanje slika, zbirki i privatnih fotografija, kao i opise na virtualnim pinboards (tzv igle), koji se potom mogu dijeliti s ostalim nositeljima podataka (tzv re-igle) ili se mogu komentirati.

Operativna tvrtka Pinterest je:

Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, United States.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja regulator i na kojoj je integriran gumb Pinterest, Internet preglednik kroz odgovarajuću Pinterest komponentu automatski preuzima prikaz odgovarajuće Pinterest komponente na informacijskoj tehnologiji sustava nositelja podataka. Tijekom tog tehničkog postupka, Pinterest saznaje koju specifičnu stranicu je nositelj podataka posjetio.

Daljnje informacije o Pinterest je dostupan pod https://pinterest.com/

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Pinterest, Pinterest svakim njegovim posjetom naših web stranica i za cijelo vrijeme trajanja njegovog ili njegovog boravka na našoj internet stranici prepoznaje koje je specifične pod-stranice naše Internet stranice nositelj podataka posjetio. Ove informacije se prikupljaju putem Pinterest komponente i povezane su s dotičnim Pinterest korisničkim računom.

Ako nositelj podataka klikne na jedan od gumba Pinterest, integriranih na našoj web stranici, Pinterest dodjeljuje tu informaciju osobnom Pinterest korisničkom račun nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Pinterest prima informacije putem Pinterest komponente kada nositelj podataka posjećuje našu web stranicu, pod uvjetom da je nositelj podataka prijavljen na Pinterest u vrijeme poziva naše web stranice. To se događa bez obzira klikne osoba na Pinterest komponentu ili ne. Ako nositelj podataka ne želi prenositi osobne podatke na Pinterest, on ili ona može spriječiti takav prijenos odjavom iz svog Pinterest računa prije posjata našoj web stranici.

Smjernica o zaštiti podataka koju je objavio Pinterest je dostupna pod https://about.pinterest.com/privacy-policy, te pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane tvrtke Pinterest.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Shariff

na ovoj web stranici, regulator je integrirao komponentu Shariff. Shariff komponenta omogućuje gumbe društvenih medija koji su u skladu sa zaštitom podataka. Shariff je razvijen za njemački računalni časopisa C‘T a objavio ga je GitHub, Inc

Komponentu je razvio GitHub, Inc 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, United States.

Obično gumb rješenja koja dolaze iz društvenih mreža kada nositelj podataka posjeti web stranicu u kojoj je integriran gumb društvenih medija već prenose osobne podatke na društvene mrežama. Korištenjem Shariff komponente, osobni podaci se prenose na društvene mrežame samo kada posjetitelj aktivno aktivira jednu od tipki društvenih mreža. Daljnje informacije o Shariff komponenti možte naći u računalnom časopisu c’t pod http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Usatz-2.470.103.html

Korištenje Shariff komponente namijenjeno je zaštiti osobnih podataka posjetitelja naše web stranice ali i kako bismo na našoj web stranici mogli integrirati gumb rješenje za društvene mreže.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka o GitHub možete se pogledati pod https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/

18. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Tumblr

na ovoj web stranici, regulator je integriran komponente Tumblr. Tumblr je platforma koja omogućuje korisnicima stvaranje i pokrenuti blog. Blog je web-based, uglavnom javno dostupni portal na kojem su jedan ili više ljudi zove blogera ili web blogeri mogu postavljati članke ili napiši misli u tzv objava na blogu. Na primjer, u Tumblr blog nositelj podataka može objaviti tekst, slike, linkove i video, te ih širiti u digitalnom prostoru. Nadalje, Tumblr korisnici mogu uvesti sadržaje s drugih web stranica u svom blogu.

Operativna tvrtka Tumblr je Tumblr, Inc, 35 East 21. St, prizemlje, New York, NY 10010, United States.

Kroz svaki poziv na jedan od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojim upravlja regulator, a na kojem je Tumblr komponenta (tipka Tumblr) je integrirana, Internet preglednik na informacijske tehnologije sustava nositelja podataka automatski uzrokuje preuzimanje za prikaz odgovarajućeg Tumblr komponentu Tumblr. Saznajte više o tumblr-tipke koje su dostupne pod https://www.tumblr.com/buttons. Tijekom tog tehničkog postupka, Tumblr postaje svjestan što betona pod-stranica našeg portala posjetila nositelja podataka. Svrha integracije Tumblr komponente je retransmisija sadržaja ove web stranice kako bi korisnicima predstaviti ovu web stranicu u digitalni svijet i povećati naše broj posjetitelja.

Ako je objekt podaci prijavljeni na Tumblr, Tumblr otkriva svakim pozivom na naše web stranice i podaci temu-a za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našoj internetskoj stranici-koja specifična pod-stranica naše Internet stranice je posjetilo nositelj podataka. Ove informacije se prikupljaju putem Tumblr komponente i povezane su s dotičnim Tumblr račun nositelja podataka. Ako je nositelj podataka klikne na jedan od gumba Tumblr, integrirana na našoj web stranici, a zatim Tumblr dodjeljuje tu informaciju osobnom Tumblr korisnički račun nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Tumblr prima informacije putem Tumblr komponentu koja je nositelj podataka je posjetila našu web stranicu, pod uvjetom da je nositelj podataka prijavljen na Tumblr na vrijeme pozivom na naše web stranice. To se događa bez obzira klikne osoba na Tumblr komponentu ili ne. Ako se takav prijenos informacija na Tumblr nije poželjno za nositelj podataka, onda on ili ona može spriječiti tako da odjave iz svoje Tumblr obzir prije nego poziv-up na našu web stranicu je napravio.

Su primjenjive odredbe o zaštiti podataka o Tumblr može se pristupiti na temelju https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Twittera

na ovoj web stranici, regulator je integrirao komponentu Twitter. Twitter je višejezičan, javno dostupan microblogging servis na kojem korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane „tweetove”, npr kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i onim osobama koje nisu prijavljene na Twitter. Tweets su također prikazani  tzv sljedbenicima dotičnog nositelja podataka. Sljedbenici su ostali Twitter korisnici koji slijede nositelja podataka tweets. Nadalje, Twitter omogućuje dostupnost širokoj publici putem oznake  veze # ili retweets.

Operativna tvrtka Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, United States.

Sa svakim pozivom  jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojim upravlja regulator i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (tipka Twitter) , Internet preglednik  informacijske tehnologije sustava nositelja podataka automatski  zatraži preuzimanje i prikaz odgovarajuće komponente Twitter.

Daljnje informacije o gumbima Twitter je dostupan pod https://about.twitter.com/de/resources/buttons.

Tijekom tog tehničkog postupka, Twitter saznaje koju specifičnu stranicu je nositelj podataka posjetio. Svrha integracije Twitter komponente je retransmisija sadržaja ove web stranice kako bi korisnicima predstaviti ovu web stranicu u digitalni svijet te tako povećati broj posjetitelja stranice.

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Twitter, Twitter svakim njegovim posjetom naših web stranica i za cijelo vrijeme trajanja njegovog ili njegovog boravka na našoj internet stranici prepoznaje koje je specifične pod-stranice naše Internet stranice nositelj podataka posjetio. Ove informacije se prikupljaju putem Twitter komponente i povezane su s dotičnim Pinterest korisničkim računom.

Ako nositelj podataka klikne na jedan od gumba Twitter integriranog na našoj web stranici, Twitter dodjeljuje tu informaciju osobnom Twitter korisničkom računu nositelja podataka i pohranjuje osobne podatke.

Twitter, pod uvjetom da je nositelj podataka prijavljen na Twitteru u vrijeme pozivom na naše web stranice, putem Twitter komponente prima informacije o posjeti nositelja podataka našoj web stranici. To se događa bez obzira klikne osoba na Twitteru komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Twitter za nositelja podataka nije poželjan, onda on ili ona može spriječiti tako da seodjave iz svog Twitter računa prije otvaranja na naše web stranice.

Sve primjenjive odredbe o zaštiti podataka na Twitteru može se pristupiti na:https://twitter.com/privacy?lang=en

20. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi YouTubea

na ovoj web stranici, regulator je integrirao komponente YouTube. YouTube je Internet video portal koji omogućuje izdavačima besplatno postavljanje videosadržaja, video isječaka i ostalih video podataka, koji također pružaju besplatno gledanje, pregled I njihovo komentiranje. YouTube vam omogućuje da objavite sve vrste videa, tako da vi kao nositelj podataka možete putem Internet portala gledati cijele filmove i TV emitiranja, kao i pregledavati glazbene spotove i video uradke.

Operativna tvrtka YouTubea YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre WAY, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojim upravlja regulator i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), Internet preglednik nositelja podataka automatski zatraži preuzeti prikaz sastavnih dijelova YouTube. Daljnje informacije o YouTubeu mogu se dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/en/

Tijekom tog tehničkog postupka, YouTube i Google saznaju što je nositelj podataka posjetio na našoj web stranici posjetio.

Ako je nositelj podataka prijavljen na YouTube, YouTube sa svakim otvaranjem pod-stranice koja sadrži YouTube video prepoznaje koju stranicu i koji video je nositelj podataka posjetio. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google te ih dodijejuju odgovarajućem YouTube računu nositelja podataka.

YouTube i Google će putem komponente YouTube dobiti informacije o detaljima posjeta nositelja podataka, ako je nositelj podataka u trenutku posjeta našoj web stranici prijavljen na YouTubeu.

To se događa bez obzira na to je li osoba kliknula videozapis na YouTubeu ili ne. Ako takav prijenos informacija na YouTubeu i Google za nositelja podataka nije poželjan, prijenos se može spriječiti ako se nositelj podataka odjavi iz vlastitog YouTube računa prije posjete našoj web stranici.

Odredbe o zaštiti podataka YouTubea, dostupne su na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTube i Google.

21. Pravna osnova za obrade

Članak 6 točka (1)  GDPR služi kao pravni temelj za obradu podataka za koje smo dobili odobrenje za određenu obradu svrhu. Ako je to potrebno za obavljanje ugovora u kojem je nositelj podataka ugovorna stranka obrada osobnih podataka, kao što je slučaj, na primjer, kada se obrade operacije su potrebni za nabavu robe ili pružanja bilo koju drugu uslugu, obrada je na temelju članka 6. (1) dosl b GDPR. Isto se odnosi i na takve obrade operacije koje su potrebne za obavljanje unaprijed ugovorene mjere, na primjer u slučaju upita u vezi naših proizvoda ili usluga. Je li naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, kao što su za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti potrebno zaštititi vitalne interese nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako posjetitelj je ozlijeđeno u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili ostale važne informacije će morati biti usvojeni na liječnika, bolnicu ili trećoj strani. Tada je obrada će se temeljiti na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Konačno, operacije obrade mogu se temelji na članku 6. (1) dosl f GDPR. Takva pravna osnova se koristi za obradu operacije koje nisu obuhvaćene na bilo koji od gore navedenih zakonskih razloga, ako je to potrebno radi zakonitih interesa od strane naše tvrtke ili treća strana obradu, osim u slučaju kada su ti interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade su posebno dopušteni jer su izričito spomenuti europski zakonodavac. On smatra da je legitimni interes može se pretpostaviti ako je ispitanik klijent regulator (Recital 47 Kazna 2 GDPR).

22. Zakoniti interesi koje ostvaruje regulator ili treća strana

Gdje je obrada osobnih podataka na temelju članka 6. (1) dosl f GDPR naš legitimni interes za obavljanje naše poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

23. Razdoblje na koje se osobni podaci pohranjuju

Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka su odgovarajući zakonski pravilnici zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

24. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev potreban za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; Moguće posljedice ne pružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelom zahtjevano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor po kojem nam nositelj podataka pruža osobnih podataka,a  koje moramo naknadno obraditi Nositelj podataka je, na primjer, dužan dati nam osobne podatke kada je naša tvrtka potpisuje ugovor s njim ili njom. Neustupanja osobnih podataka imalo bi za posljedicu da ugovor s nositeljem podataka ne može zaključen.

Prije nego što osoba dostavi osobne podatke, pojedinac mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka da li je pružanje osobnih podataka je potrebno zakonom ili ugovorom ili je potrebno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice ne-pružanja osobnih podataka.

25. Postojanje automatiziranih odlučivanja (profiliranje)

Kao odgovorna tvrtka, mi ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

Ova pravila o privatnosti su bazirana na generatoru Izjave o privatnosti njemačke Udruge za zaštitu podataka koja je razvijena u suradnji s privatnnim odvjetnicima iz Wilde BEUGER SOLMECKE, Köln.

Zadnja izmjena 12.09.2019

 

 

 

 

 

❗❗   Izjava o odricanju odgovornosti i upozorenje na rizik      ❗❗

Za prihvaćanje ove izjave morate imati osamnaest (18) godina i imati pravnu sposobnost donošenja odluka.

Trgovanje na burzi i financijskim proizvodima poput dionica, valuta, robe itd. nudi trgovcima natprosječne profitabilnosti. Međutim, to uključuje i značajan rizik od gubitka uloženih sredstava. Postoji i mogućnost gubitka cjelokupnog uloženog kapitala. Osim toga, teoretski, ovisno o brokeru, mogu nastati čak i dodatna potraživanja u okviru dodatnih financijskih obveza.

Dakle, kapital koji ćete koristiti za trgovinu financijskim proizvodima mora biti kapital koji vam NIJE potreban za život i koji si možete dopustiti da izgubite. Klikom na gumb izjavljujete da u potpunosti razumijete rizike povezane s trgovanjem financijskim proizvodima.

Imajte na umu da povijesni rezultati trgovanja ne daju pozitivne rezultate za budućnost. EAtrading se odriče svake odgovornosti za potencijalne i / ili ostvarene gubitke prilikom trgovanja financijskim proizvodima.

EAtrading nije odobreni financijski savjetnik i ne pruža nikakve financijske savjete. Imajte na umu da ste potpuno odgovorni za svoj trgovački račun.

EAtrading ne preuzima odgovornost za proizvode i usluge trećih strana – poput posrednika ili platnih procesora. Imajte na umu uvjete poslovanja brokera.

Postignuti rezultati nisu jamstvo budućih rezultata. Preporučujemo vam da koristite strategije i autotradere isključivo na demo računima. EAtrading ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu financijsku štetu koja bi mogla nastati.

Sadržaj web stranice www.EA-trading.com.hr ne predstavlja opći ili osobni savjet o ulaganju.

Korištenjem web stranice složit ćete se sa slijedećim uvjetima i odredbama:

 

1.) Imam 18 ili više godina

2.) Prihvaćam svu odgovornost za svoje postupke

3.) Slažem se da sam zakonski vezan ovim uvjetima i odredbama